Prikka logo

Tietosuoja

Turun museokeskus noudattaa henkilötietojen käsittelyssä voimassa olevaa tietosuojalainsäädäntöä. Henkilötietoja tallennetaan ja käsitellään osana Turun museokeskuksen kokoelmanhallintaprosessia. Museon toiminnan tarkoituksena on dokumentoida ja tallentaa kokoelmaan liittyviä tietoja mahdollisimman kattavasti. Henkilötietojen käsittely on tarpeellista tämän tehtävän toteuttamiseksi. Museo säilyttää aineiston luovuttajan yhteystiedot pysyvästi museon sähköisessä arkistossa.

Museon tallentamat tiedot ovat yleisen edun mukaisia arkistointitarkoituksia, lakisääteisiä velvollisuuksia taikka tieteellisiä tai historiallisia tutkimustarkoituksia varten. Tietosuojaseloste on luettavissa pdf-muodossa verkossa osoitteessa Muistitiedon keruu, Prikka (Museopalvelut).pdf (turku.fi).