Prikka logo

Tämä sivusto on kehitteillä.

Henkilötietosuoja

Turun museokeskus noudattaa toiminnassaan henkilötietojen käsittelyssä lainsäädäntöä. Henkilötietoja tallennetaan ja käsitellään osana Turun museokeskuksen kokoelmanhallintaprosessia. Museon toiminnan tarkoituksena on dokumentoida ja tallentaa kokoelmaan liittyviä tietoja mahdollisimman kattavasti. Henkilötietojen käsittely on tarpeellista tämän tehtävän toteuttamiseksi. Kokoelmatietokantaan tallennetaan henkilötietoja osana kokoelmanhallinnan ja objektien luetteloinnin prosesseja. Henkilötietoja kerätään yleisen edun mukaisia arkistointitarkoituksia, tieteellisiä, taiteellisia ja historiallisia tutkimustarkoituksia ja tekijänoikeustietojen selvittämistä varten. Henkilötietojen käsittelyn tarkoituksena on tallentaa kulttuuriperintöaineiston provenienssitieto ja muut aineistoon liittyvät tiedot mahdollisimman kattavasti sekä turvata objektin tekijän käyttö- ja tekijänoikeuksien toteutuminen. Käsittely perustuu Museolakiin (1992/729) sekä EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (679/2016) 6 artikla kohtien 1 a. ja 1 e mukaisen yleistä etua koskevan tehtävän suorittamiseen.